• Pro zavlažování polní zeleniny se nejčastěji používá závlaha s pásovými zavlažovači, velkoplošná nebo kapkovými hadicemi. My instalujeme závlahy velkoplošné nebo s kapkovými hadicemi.

  Velkoplošná závlaha

  Velkoplošnou závlahu nejčastěji tvoří PE trubky s rychloupínacími hliníkovými spojkami a úderovými postřikovači.
  Výhody tohoto typu závlahy jsou jednoduchá montáž, variabilita instalace s ohledem na požadavky pěstitele a dle typu plodiny.

  Nevýhoda této závlahy je výrazně větší spotřeba vody oproti závlaze s kapkovými hadicemi.

  Závlaha s kapkovými hadicemi

  Hojně se používá pro pěstování polní zeleniny.
  Instalace závlahového detailu s kapkovými hadicemi se nejčastěji provádí zapravovačem do půdy, což má za následkem snížení odparu závlahové vody (evapotranspirace).
  Podstatná výhoda kapkových hadic je dávkování vody a hnojiv přímo ke kořenům. Dále snížení spotřeby vody a energie.

  V zemědělství se nejčastěji používá kapkové hadice NETAFIM STREAMLINE a DRIPNET PC.

  Vzhledem k velké nabídce kapkových hadic je každý projekt navrhován dle konkrétních podmínek.
  Hlavní a distribuční potrubí nejčastěji tvoří PE potrubí nebo flexibilní LAYFLAT a FLEXNET hadice.

  Pro stanovení optimální závlahové dávky jsou vhodné půdní senzory a meteostanice. 

  Navrhneme a nainstalujeme závlahový systém dle Vašeho přání a možností.